Tervetuloa palveltavaksi

Apteekit kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen terveydenhuoltoon. Apteekista saat lääkkeen lisäksi opastusta lääkkeen käyttöön ja voit käydä hakemassa neuvoa erilaisiin terveyttä ja terveitä elämäntapoja koskeviin kysymyksiin. Lääkeneuvonnasta ja lääkkeiden toimittamisesta huolehtivat farmaseutit ja proviisorit.

Apteekin tavoitteena on asiakkaan lääkehoidon onnistuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lääkkeiden toimittamisen ja lääkeneuvonnan lisäksi apteekin arkeen kuuluu runsaasti muitakin tehtäviä. Näitä hoitavat lääketeknikot, lääketyöntekijät sekä työpaikkakoulutetut tekniset apulaiset.

Lempäälän Keskus Apteekissa Sinua palvelevat vaihtelevasti 13-15 henkilöä eri ammattiryhmistä.

Apteekkari
Apteekkari on apteekin johtaja ja yrittäjä, joka vastaa yrityksensä toiminnasta. Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää paitsi proviisorin tutkintoa, uutteruutta ja ahkeraa opiskelua – jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen sekä alan kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä apteekkiluvan saamiseksi. Apteekkarin työssä yhdistyvät asiakaspalvelun kehittämisen lisäksi vastuu yrityksen taloudesta ja henkilökunnasta.

Proviisori
Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä. Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen yliopistossa kestää 5-7 vuotta. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä. Työ vaatii kykyä pitää langat käsissä tiukoissakin tilanteissa. Valtaosa proviisoreista työskentelee apteekissa. Proviisorin on kuitenkin mahdollista työllistyä myös lääketeollisuuteen tai sairaala-apteekkiin.

Farmaseutti
Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen yliopistossa kestää 3 vuotta. Apteekkityön ammattilaisena farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti. Farmaseutti toimii myös kouluttajana. Apteekissa voi erikoistua johonkin erityisalueeseen, vaikkapa diabeteksen tai astman hoitoon. Erityisosaaja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja kouluttaa työtovereitaan. Farmaseutin työ on erittäin vastuullista ja haastavaa. Työssä toimitaan tärkeänä lenkkinä ihmisten sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä.

Lääketeknikko ja Tekninen työntekijä
Lääketeknikot ovat apteekin todellisia moniottelijoita. He huolehtivat apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. Lääketeknikon tehtävänä on lääkkeiden tilaaminen, saapuvan tavaran vastaanottaminen ja paikalleen vieminen. Myös erilaiset toimistotyöt, kuten esimerkiksi laskutus ja asiakirjojen arkistointi tai kampanjailmoitusten laatiminen kuuluvat lääketeknikon tehtäviin. Monissa apteekeissa lääketeknikko rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat.

Myös lääketeknikon työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä pitää monta rautaa tulessa. Tekniset työntekijät ovat työpaikkakoulutettuja kun taas Lääketeknikot ovat opiskelleet lääkealan perustutkinnon. Lääketeknikon tutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa peruskoulu- tai ylioppilaspohjaisella linjalla 2-3 vuodessa tai oppisopimuksella.

Kosmetologi Lempäälän Keskus Apteekissa työskentelee kosmetologi, joka teknisen työntekijän töiden ohella opastaa apteekkikosmetiikan ja -ihonhoitotuotteiden käytössä. Kosmetologiltamme saat asiantuntevaa neuvoa kaikkeen ihonhoitoon liittyviin kysymyksiin!

Farmasian opiskelija Joskus apteekilla saattaa olla farmasiaoppilas työssäoppimassa. Farmasian opintoihin sisältyvä käytännön harjoittelu on tärkeä osa farmaseutin ja proviisorin tutkintoa. Opetusapteekkiharjoittelu on opintopisteissä mitattuna laajin farmaseutin tutkintoon sisältyvä opintojakso.

Lisää apteekkityöstä sekä ammattiryhmistä apteekkariliiton sivuilta: www.apteekkariliitto.fi

MUU_SIVU_spr_bann_print copy

Web- ja e-sertifikaatti LempääläKESKUSapteekki